Vår historia

Allt började med en bok och ett mycket speciellt möte

Svetten rann från Flemming Bøgelys panna när han sommaren 2008 satt i Kroatien och läste boken: Blue Ocean Strategy.

Semestern var en välbehövlig paus från ett hektiskt arbetsliv med alltför många resdagar. Efter att under lång tid ha skapat värde hos andra företag ville Flemming skapa värde åt sig själv. Han ville starta eget och boken visade honom vägen.

Om han kunde ta en befintlig produkt och paketera den på ett nytt och annorlunda sätt, kunde han flyta med strömmen ut i det blå havet – istället för att kämpa i ett konkurrensutsatt, rött hav, där det bara handlar om priser.

Med 18 års erfarenhet från telekomsektorn visste han att produkten skulle vara mobiltelefonen. Men själva paketeringen uppstod av en slump ett år senare.

Än så länge hade han bara ett namn: Blue Idea.

"Kan du hjälpa oss?"

En junidag 2009 steg Flemming in i ett mötesrum på Syddjurs kommun. Han skulle presentera sin nya idé: en mobilanpassad webbplats med olika SMS-funktioner (vi vet vad du tänker, men då fanns det inte något enhetligt CMS-system för både desktop och webb).

Han sålde inte in produkten, eftersom det fanns en annan kommunikationsutmaning som man var upptagna av på Syddjurs Kommun. NATOs bränsledepå var nedgrävd i Mols Bjerge och man höll på att ta fram beredskapsplaner för en möjlig evakuering av de boende i området. 

”Kan du hjälpa oss med det?” frågade kommunikationschefen. 

Flemming funderade. Och efter ett tag gick han fram till whiteboardtavlan. 

”Låt oss säga att vi tar alla telefonnummer i Danmark och lägger i en stor hatt med adresser. Och så får ni olika möjligheter att välja ut de kommuninvånare som ni vill skicka SMS-meddelanden till. Är det vad ni vill göra?” 

Kommunikationschefen spärrade upp ögonen och det gjorde Flemming också. Där låg hans blå hav. På väg hem från mötet öppnade han ett nytt arbetsdokument och som rubrik skrev han: ”Beredskapslarm”.

Syddjurs Kommune
Flemming - Blue Idea 2009

Ett helt avgörande möte

Även om Flemming var en värdefull tjänst på spåren hade han ingen produkt ännu. De kommande månaderna ägnade han därför åt att utveckla en enkel prototyp som han kunde ta till marknaden. Men vem bestod egentligen marknaden av? 

Vid den aktuella tidpunkten fanns det historier om kolibakterier i dricksvattnet på Själland. Och det fick Flemming att fokusera på försörjningssektorn, vars konsumenter ofta utsätts för akuta eller planerade händelser. 

Men under de kommande säljmötena ställdes Flemming inför en utmaning. Kunderna trodde inte att den här typen av oombedda SMS var lagliga. Lyckligtvis kunde Flemming rabbla Marknadsföringslagen och Telekommunikationslagen i sömnen. Han visste att det fanns en särskild paragraf som tillät serviceinformation så länge det fanns en bindande kundrelation.  

Trots det var det svårt att övertyga de första kunderna. För hur skulle de kunna vara säkra på att Flemming verkligen kunde leverera vad han lovade? 

Den 4 november 2009 kom därför att bli en milstolpe för Flemming och Blue Idea. Han presenterade sin idé för VD:n för Svenborg Vand, som i slutet av mötet tittade honom djupt in i ögonen. 

”Jag tror att du kan göra det du säger och vi vill gärna bli din första kund.” 

Från Beredskapslarm till SMS-Service

Med ett första avtal på plats utvecklades och lanserades Beredskapslarm. Sakta trillade de första kunderna in och under 2010 sattes snöbollen verkligen i rullning. Blue Idea blev en etablerad samarbetspartner till försörjningsbranschen och kommunerna började också att se behovet.

Det gjorde även bostadsbolagen, men de tyckte inte att Beredskapslarm passade in på städning, trappstädning, sophämtning och boendemöten. Därför bytte tjänsten namn till SMS-Service.

Nu hade Blue Idea hittat sina segment och sitt syfte, att hjälpa kommuner, kommunala bolag och bostadsbolag i svåra situationer, där det finns behov av snabb och effektiv kommunikation till kommuninvånarna.

De kommande åren byggde Blue Idea upp en stor portfölj av nöjda och glada kunder. Men Flemming ville inte utöka kundsegmenten i jakten på fler. För honom fanns det ett stort värde i att vara specialiserad på några få segment. Istället riktade han blicken mot Sverige.

Skandinavisk marknadsledare

Det måste vara ödet, tänkte Flemming när han 2012 stod utanför huvudkontoret för en svensk kund i Stockholm. Från entrén kunde han se gatuskylten, Fleminggatan. Han hade funderat länge på om SMS-Service kunde skapa samma värde i Sverige som det hade gjort i Danmark och nu bestämde han sig för att ta reda på det. 

De kommande veckorna tillbringade Flemming mycket tid på svenska landsvägar. Han upptäckte snart att försörjningssektorn liknade den danska på många punkter och en kort tid därefter lanserades SMS-Service i Sverige. 

Sedan dess har det hänt mycket med Blue Idea. Idag har vi 15 anställda, har öppnat en ny marknad i Finland och 2021 sålde Flemming 70 procent av företaget till VækstPartner Kapital. Tillsammans har vi en vision om att Blue Idea ska vara marknadsledande inom vår tjänst i hela Skandinavien. 

Men trots växtvärken har vi behållit vår small company spirit, som gjorde att hela äventyret tog sin början och vi kommer aldrig att växa i en takt som gör att vi skulle behöva kompromissa med våra värden: tillgänglig, serviceminded och pålitlig.  

För då, liksom idag handlar det om en sak, att erbjuda våra kunder den bästa servicen, så att de kan ge sina kommuninvånare den bästa servicen.

Skandinavisk markedsleder på SMS-Service

Vill du få en introduktion till SMS-Service?

På Blue Idea är vi redo att hjälpa dig och ditt team.

Hämta GDPR-material

Många tack för ditt intresse!