Kommun

 

Många kommuner över hela landet har redan upplevt fördelarna med SMS-Direkt.

Systemets flexibilitet gör det möjligt att skräddarsy en effektiv kommunikationskanal som anpassas efter önskemål och krav från varje kommun.

  

Se några referenser nedan:

•     Partille Kommun


Genom att använda SMS-Direkt kunde vi nå ut till en mycket stor del av kommuninvånarna.
Avsändaren på meddelandet var ”Kommuninfo” och innehållet i de meddelanden som skickades ut var
korta och tydliga samtidigt som de kunde anpassas utifrån geografiskt område inom kommunen.
På detta sätt kunde vi till exempel hänvisa till närmaste vattenpost med tjänligt vatten.

•     Lerums Kommun
 

Med Blue Ideas sms-tjänst, SMS-Direkt.se, når vi snabbt och enkelt ut till våra kunder med
information rörande t ex vattenläckor eller planerat underhållsarbete
•     Kungsbacka Kommun  


Vi använder SMS-Direkt vid läckor och planerade avstängningar på VA-ledningsnätet.
Det är ett snabbt och enkelt sätt att få ut information till våra abonnenter men även internt
inom kommunen

Alltid uppdaterad och klar för användning

•    SMS-Direkt.se innehåller en databas med alla mobilnummer i Sverige som 
      uppdateras automatiskt varje dag. 
Detta ger dig tillgång till en komplett 
      lista över mobilnummer på adresserna inom er kommun
      utan att du behöver spendera extra tid på att uppdatera ett eget 
      kundregister.


•    Mobilnummer finns grupperat från kommun, postnummer, stad, gata,
      husnummer eller bokstav. Därför är det enkelt att skicka ett meddelande till

      alla medborgare i en kommun eller till ett valt husnummer på en enda 
      gata. Markera
 bara önskade områden eller gatunamn, skriv textmeddelandet
      och tryck på Skicka.


•    På 1 timme kan upp till 500 000 mobilanvändare få meddelandet.

•    Dessutom kan du registrera medarbetare, ansvariga och samarbetspartner
      som mottagare av textmeddelandena

   

Snabb och korrekt information till kommunens medborgare


SMS-Direkt.se ger tillgång till följande funktioner och fördelar:


➤   Online-system med inloggning.

➤    Daglig uppdaterad databas med alla svenska mobilnummer från alla operatörer.

➤    Alla kommuninvånare kan informeras på några minuter. Systemet har en kapacitet för att nå 500 000
       mobilnummer per timme.

➤    Stor valfrihet: Skicka meddelanden till alla adresser, välja en enda gata eller välj ett enskilt husnummer.

➤    Automatisk rapport på alla adresser, både på dem som har fått meddelandet och på dem som inte har fått. Du får då
       enkelt en översikt på var de traditionella informationsbreven eller meddelandena behöver användas som ett komplement.


➤    Möjlighet att registrera mobilnummer via en modul på er hemsida för att säkerställa att kommuninvånarna kan registrera 
       sina hemliga mobilnummer och arbetstelefoner. Kommuninvånarna kan också avregistrera mobilnummer i samma modul.


➤    SMS-meddelanden är gratis för mottagaren.

➤    Metoden för att skicka SMS-meddelanden är juridiskt ok enligt Datainspektionen när du har en kundrelation med 
       mottagaren 
och ett legitimt intresse samt ett professionellt syfte med informationen.


➤    Kommuninvånarna har även möjlighet att registrera e-postadress och därmed också få informationen per e-post.