SMS-Service för Kommuner

Håll kommuninvånarna uppdaterade och nöjda

Vejen til tilfredse kommuneborgere

Den snabba vägen till nöjda kommuninvånare

SMS-Service är ett värdefullt verktyg för serviceinriktade kommuner. Här finns nämligen höga krav på delaktighet i projekt och i det dagliga arbetet som påverkar kommuninvånarna och adressen de bor på.

Det kan vara allt från asfalteringsarbete och stora evenemang som kan orsaka bullerstörningar och trafikutmaningar i delar av kommunen. Men det kan också vara krissituationer som extremväder, bränder, giftutsläpp och liknande, där kommuninvånarna måste få information omedelbart.

Med många ansvarsområden och skyldigheter kan det kännas som en oöverskådlig uppgift att involvera och hålla alla kommuninvånare uppdaterade hela tiden. Inte desto mindre är det nödvändigt för att se till att de är nöjda – och undvika klagomål och arga uppringningar.

Med SMS-Service har vi dessbättre gjort distributionen av information enkel och effektiv för dig. Inom några minuter kan du skicka ett SMS till de personer som berörs i området – utan att ha deras kontaktuppgifter.

Ligg i framkant när det gäller viktiga händelser

SMS-Service kan användas för annat än akuta och planerade händelser i kommuninvånarnas närområde.

Flera kommuner använder verktyget för att öka kommuninvånarnas valdeltagande. Det gör de vanligtvis genom att skicka en SMS-påminnelse om att det snart är dags att gå och rösta. En del tar tillfället i akt att berätta att det är viktigt för demokratin – i förhoppning om att de kan få fler att ta sig till valurnorna.

Förutom dessa servicemeddelanden fungerar tjänsten också bra i krissituationer, som coronapandemin. Här kunde kommunerna vägleda invånarna via SMS-Service och hålla dem uppdaterade om när smittotalen var farligt höga.

Med andra ord är SMS-Service ett användbart verktyg när kommuner snabbt och effektivt ska skicka ut viktig information till kommuninvånarna.

SMS exempel kommuner

SMS-Service kan lösa många av kommunens utmaningar

Vägarbeten

Håll kommuninvånarna uppdaterade om vägarbeten och avstängda vägar nära deras adress.

Offentliga evenemang

Begränsa antalet klagomål och informera om trafikomläggningar i samband med offentliga evenemang.

Val

Öka valdeltagandet i kommunen med en vänlig påminnelse om att komma ihåg att rösta.

Krissituationer

Varna invånarna i kommunen vid extremväder, giftutsläpp, brand, översvämningar och liknande.

Sophämtning

Ge kommuninvånarna en förvarning om när det är dags för sophämtning nästa gång, så att de kommer ihåg att ställa ut sopkärlen vid vägkanten.

Intern kommunikation

Informera interna avdelningar och medarbetare – och möjliggör dialog med SMS-konversation.

Är du inte beslutsfattare?

Vi har skapat en enkel broschyr om SMS-Service, som du kan ladda ned och dela internt.

Det säger våra kunder om SMS-Service

Detta säger våra kunder om SMS-Service

SMS-Service är kommunens genväg till nöjda invånare

Vill du få en genomgång av vår tjänst – och dina möjligheter?

Hämta GDPR-material

Många tack för ditt intresse!

Tack för din beställning!