Referenser


Blue Idea har i 10 år arbetat på två stora IT-lösningar och en rad mindre projekt. SMS-Service har varit i drift och under ständig utveckling sedan 2009 och har involverat en mängd partners och kunder. 

Vår lång erfarenhet av digital kommunikation har bl.a. inneburit att vi har hjälpt organisationer som LøkkeFonden, Hjejlen, Team Rynkeby Barncancerfonden etc. med olika IT-projekt.

På denna sida finner du en översikt av företag, branscher och produkter som Blue Idea arbetar med.

Täcker vi inte era behov med vår referenslista och omedelbara kompetens så diskutera vi gärna era möjligheter och vad vi kan göra för er. Vi är ständigt på resande fot och kommer gärna förbi på en kopp kaffe.

 

 

 

Vill du kontakta Blue Idea?

Tveka inte, kontakta oss direkt!

 

 

  

Kontakta oss här

Kunder

Blue Idea levererar IT- och kommunikationsverktyg till över 500 kunder i Danmark och Sverige, där vi försöker stärka företagens kärnverksamhet genom att underlätta och förenkla den omfattande och komplexa kommunikationen mellan människor - både internt och externt.

Vi har ett ständig samarbete med våra kunder vilket bidrar till att göra våra produkter ännu bättre. Här är ett urval av våra kunder som vi är stolta över att arbeta med.Det säger våra kunder

Blue Idea’s produkter vänder sig till ett antal specifika branscher. I det här avsnittet kommer du att se ett urval av våra kunder samt deras erfarenhet och reflektioner om vårt samarbete.

Kommunala bolag

 

 

 

Lars-Inge Harryson
Verksamhetschef
Skåne Blekinge Vattentjänst 

 


Skåne Blekinge VAttentjänst AB

”SBVT når ut till samtliga ”intressenter” (abonnenter, larmcentral, hemsidor, räddningstjänst m.fl.) genom en åtgärd och det ger oss möjlighet att påbörja arbeten mer eller mindre direkt, i förhållande till när vi som tidigare informerade exempelvis via lapp i brevlådan och fick vänta till dagen efter att påbörja arbetet!

Vi märker en betydligt mindre belastning på vår kundtjänst i samband med driftstörningar och vi känner en trygghet, genom vetskap om att vi kan få ut viktig information omgående när detta behövs. 

Våra kunder har tagit emot SMS-tjänsten mycket positivt och det upplevs som bra service. Vi behöver inte själva söka information - I flera fall har vi fått information innan vi själva märkt av störningen. 

 

 

 

Helena Ström
Enhetschef Kundservice
VA SYD

 

VA SYD

"VA SYD använder SMS-Service vid driftstörningar i vår verksamhet, det gäller framför allt när vi behöver stänga av vattnet för kunder när vi har en akut vattenläcka, men även exempelvis när det varit kraftig storm som ledde till dåligt tryck i vattenledningar. Det känns också väldigt tryggt att veta att vi kan kontakta många av våra kunder snabbt vid en eventuell kris.

Med hjälp av SMS-Service kan vi på kort tid nå våra kunder med information om läget och vi hänvisar i sms:et även till vår webb där man kan läsa utförligare om vad som sker och där vi också löpande lägger ut mer information. Våra kunder är väldigt nöjda med sms-informationen vi skickar ut, det gör att de oftast kan förbereda sig på att vattnet kommer att stängas av inom kort, samt att de får information om när arbetet beräknas vara färdigt. Vi har ett väldigt bra samarbete med Blue Idea och får alltid hjälp snabbt om vi behöver, annars är verktyget lätt att använda."

Elnät

 

Kristian Svensson
Elnät
Öresundskraft 

 

Öresundskraft

"Vi använder sms till att avisera kunder både för planerade och oplanerade strömavbrott. Vår erfarenhet är att sms- kommunikation är uppskattad på grund av att den är direkt och anpassad till varje enskild kund. En stor fördel med sms-tjänsten är att vi snabbt kan nå ut till kunderna med information om strömavbrott.

Blue Idea är en professionell och smidig samarbetspartner med snabb support. De uppvisar lyhördhet för kundens behov och har utvecklat funktioner som är specifika för vår del. Det finns ett genuint intresse från Blue Idea att tillsammans med oss förvalta och utveckla sms-tjänsten."

Kommuner

 

 

 

 
Per Wikström

IT-chef
Partille kommun

 

Pertille kommun

"I november 2015 upptäcktes för höga bakteriehalter i det kommunala dricksvattensystemet. Utökade provtagningar resulterade i kokningsrekommendation för alla invånare i Partille kommun.

Kommunen behövde snabbt gå ut med en kokningsrekommendation i så många kanaler som möjligt.

Genom att använda SMS-Service kunde vi nå ut till en mycket stor del av kommuninvånarna. Avsändare valdes till ”Kommuninfo” och  innehållet i de meddelanden som skickades ut var korta och tydliga samtidigt som de kunde anpassas utifrån geografiskt område inom kommunen. På detta sätt kunde vi till exempel hänvisa till närmaste vattenpost med tjänligt vatten.

Efter en månad var allt vatten tjänligt. Kommunen har fått mycket beröm för god kommunikation i samband med vattenkrisen, bland annat på kommunens Facebooksida. Ett stort hjälpmedel i kommunikationsarbetet under vattenkrisen var SMS-Service.

Idag använder vi SMS-Service även vi mindre störningar inom vatten och avlopp eller andra kommunala funktioner."

Lovisa Björnsdotter
VA-chef
Lerums kommun

Lerums kommun

"Med Blue Ideas sms-tjänst, SMS-Service, når vi snabbt och enkelt ut till våra kunder med information rörande t ex vattenläckor eller planerat underhållsarbete.

Lerum ska bli ledande miljökommun och med sms slipper vi onödiga pappersutskick, vilket hjälper oss i vårt miljöarbete. Dessutom sparar vi tid eftersom det går mycket snabbare att skicka sms än att dela ut informationsbrev.

Med tjänsten kan vi även lägga upp information på kommunens hemsida och Facebooksida. Vi upplever att våra kunder är mycket nöjda och det är även vi! Tjänsten är enkel att använda och vid kontakt med Blue Idea har vi alltid fått ett professionellt och trevligt bemötande."

 

Barbro Premmert
GIS-Ingenjör
Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun

"Vi använder SMS-Service vid läckor och planerade avstängningar på VA-ledningsnätet. Det är ett snabbt och enkelt sätt att få ut information till våra abonnenter men även internt inom kommunen. Via SMS-Service har vi också en länk till vår hemsida där vi fortlöpande lägger ut information. Det är väldigt smidigt att kunna skicka ut sms och information till hemsidan från samma webb-tjänst. Planer finns att utveckla tjänsten inom förvaltningen till fler enheter.

Vi fick ett positivt bemötande när vi införde tjänsten och antal samtal till kommunen kundcentrum har minskat.

Supporten är lätt att få kontakt med och man får kunnig och snabb hjälp."

Andra brancher


Carl Erik Dalbøge
Team Rynkeby

 

Team Rynkeby

"Intranätet är livsnerven i Team Rynkeby projektet. Det är i fokus för allt vi gör och alla aktiviteter i Team Rynkeby har på något sätt sin grund i denna kommunikationsplattform .

Samtidigt är Blue Idea en viktig och lojal partner, som under många år har bidragit till att stärka projektets grund. "

Läs mer om Team Rynkeby projekt här

Jeanette Duus
CSR & Funding
LøkkeFonden

LøkkeFonden

"LøkkeFonden har haft stor nytta av Blue Idea’s kompetens. Alltid snabb och professionell hjälp. Vi har särskilt haft glädje av SMS-tjänsten genom registrera till våra cykeltävlingar. Ett enkelt och lättillgängligt sätt för våra deltagare att registrera sig och få aktuell information om mötestider och rutter."

 

 

Charlotte Qvist
Projektledare
Børnecancerfonden

 

Børnecancerfonden

"Barncancerfonden har i Blue Idea en engagerad och kompetent samarbetspartner. Som användare av Blue Idea’s SMS-lösning upplever vi en bra tillgång till support och snabb återkoppling på våra frågor. Lösningen använder vi i första hand i samband med vår årliga Landsträff för unga människor med cancer och det finns både möjlighet att skriva och schemalägga sändning av SMS-meddelanden i förväg, precis som man lätt och snabbt kan få ett SMS vid programändringar (eller kan man använda det till att väcka dem alla på en gång;))

Blue Idea kan se möjligheter och lösningar där vi andra ser utmaningar. Därför är vi mycket glada över att samarbeta."