Databehandlaravtal

 

Den 25 maj 2018 trädde nya regler i kraft för skydd av personuppgifter till följd av ny EU-lagstiftning.

Därför har vi anpassat vårt Databehandlaravtal så det även innefattar skydd och hantering av personuppgifter. 

För att säkra att vi är uppdaterade med de nya EU kraven har Blue Idea valt att använda mallen som SKR har tagit fram, version 1.2.1 Mer info om mallen hittar du här.

Via formuläret till höger kan du fråga efter vårt PUB-avtal. När du har fått avtalet kan du fylla i era uppgifter och skicka till oss på blueidea@blueidea.se eller kan du kontakta oss på samma e-postadress så skickar vi avtalet till dig med era bifogade uppgifter.

 

 

 

Fyll i formuläret för material.