SMS-Service för bostadsbolag

Enkel och effektiv
kommunikation till hyresgäster

SMS-Service skaber tæt kontakt til beboerne

Ta kontakt med hyresgäster och vicevärdar

SMS-Service är ett effektivt verktyg när bostadsbolag ska kommunicera praktisk information till sina hyresgäster och vicevärdar. Det kan vara allt från driftstörningar och renoveringsarbeten till lägenhetsbesiktningar och åtkomst för hantverkare. 

Med mycket information och flera avdelningar kan det kännas som en stor och oöverblickbar uppgift. I samband med detta är brev och lappar ofta tidskrävande och ineffektiva. De kostar inte bara dyrbara resurser i din organisation utan gör även att de boende blir missnöjda på grund av att de får informationen för sent eller för att den är bristfällig. 

Men med SMS-Service får du ett verktyg där du enkelt och effektivt kan skicka riktade meddelanden till de hyresgäster som berörs. På så sätt kan du upprätthålla en hög servicenivå.

Ett informationsverktyg med många möjligheter

På Blue Idea har vi specialiserat oss på kommunikation för bostadsbolag. Vi kan din bransch, dina behov och vi har utvecklat ett antal funktioner som skapar extra värde för dig.

Med SMS-Service är det inte bara enkelt och intuitivt att skicka viktiga servicemeddelanden till utvalda adresser. Du kan också enkelt se vem som har och inte har fått informationen och därmed överväga om mer behöver göras.

Med bara några klick får du samtidigt möjlighet att skicka ut meddelandet på andra relevanta plattformar. Allt från e-post och hemsida till Facebook och inte minst e-Boks. På så sätt ökar du sannolikheten för att alla dina hyresgäster får den viktiga informationen.

SMS exempel bostadsbolag

SMS-Service kan lösa många av bostadsbolagens utmaningar

Reparation och underhåll

Håll hyresgästerna uppdaterade om reparation och underhåll av fastigheten.

Driftstörningar

Skicka ett SMS snabbt när vattnet, värmen, strömmen eller bredbandet stängs av.

Inflyttning och utflyttning

Undvik tvivel om tider för inflyttning och utflyttning genom att skicka en påminnelse via SMS.

Bokade tider och arrangemang

Få större uppslutning när det är städdag, cykelinsamling och möten med ett kort SMS.

Sophämtning

Informera de boende om datum för exempelvis hämtning av grovsopor.

Intern kommunikation

Informera interna avdelningar och medarbetare – och möjliggör dialog med funktionen SMS-chatt.

Är du inte beslutsfattare?

Vi har skapat en enkel broschyr om SMS-Service, som du kan ladda ned och dela internt.

SMS Service är för oss på Älmhultsbostäder ett verktyg vi använder dagligen i vårt arbete. Vi får ut information snabbt men kan också planera för påminnelser och använda det som ett komplement till den traditionella ”lappen i brevlådan”. Att informera skapar trygghet för boende och ju mer de vet ju mindre frågor/samtal/mail blir det för oss. 

Eftersom alla vi människor tar till oss information på olika vis så är det extra viktigt med flera kanaler att förmedla den i. Därför känner vi att sms är ett av de effektivaste och mest uppskattade sättet för informationen att nå fram. 

Vi ser också att mailutskicken som samtidigt går ut till respektive hyresgäst är ännu en kanal och ett sätt att nå alla. 

Vad gäller miljöaspekten så är vi där måna om att göra vad vi kan, och med sms och mail behöver vi inte skriva ut på papper samt att vi sparar in tid för kollegor som annars måste springa runt med lappar i brevlådor.  

Intern kommunikation är alltid utmanande, men på detta vis når det snabbt ut till alla även när flera i organisationen är på språng.  Uppskattat och enkelt för alla! 

Älmhultsbostäder

Linda Johansson, kundvärd

Se till att hyresgästerna är uppdaterade och nöjda

Vill du få en introduktion till SMS-Service – och era möjligheter?

Hämta GDPR-material

Många tack för ditt intresse!

Tack för din beställning!