Andra branscher

 

Flera olika branscher har redan upplevt fördelarna med SMS-direkt.se.
Systemets flexibilitet gör det möjligt att skräddarsy en effektiv kommunikationskanal för den enskilda kunden.


Kraftfullt verktyg för internt bruk


Effektivt till information och registrering mm i många situationer


•    SMS-Direkt.se fungerar som ett användarvänligt online verktyg med möjlighet till integration på den egna hemsidan,

      Facebook och mobila sidor.

•    Lösningen är lämplig för internt bruk, för att informera medarbetare, samarbetspartner eller andra personer
      som man vill skicka ett SMS till.

•    Systemet kan användas av flera användare på samma företag, förening eller annat, och administreras med anpassat
      användargränssnitt.

•    SMS-Direkt.se säkerställer effektivt och snabbt information i olika situationer som till exempel registreringar eller praktiskt
      information.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du tror att vi kan hjälpa dig med SMS-tjänster för dina behov!