Vad kan vi göra för din bransch?

Blue Idea har utvecklat SMS-Service som fungerar som ett anpassat kommunikationsverktyg till ett brett spektrum av branscher och verksamheter. Omfattande och korrekt distributionen av information är viktig för verksamhetens servicenivå vilket SMS-Service säkerställer med en effektiv och snabb kontakt med konsumenter och medborgare.

Läs mer om SMS-Service eller utforska vad tjänsten kan erbjuda för just din bransch.

Kommun

Snabb distribution av viktig information till medborgarna är en förutsättning för en kommun med service i åtanke. Läs vad vi kan göra för att hålla medborgarna uppdaterade i din kommun.

Fjärrvärme

Störningar och planerat underhåll påverkar dagligen medborgare. Läs om hur klagomålen kan förebyggas och hålla hushållen up-to-date.

Energibolag

Läs om vad vi kan göra för att förbättra medborgartjänster och arbetsprocesser hos energibolag.

Vatten & avlopp

Föroreningar, läckande rör och översvämningar får stora konsekvenser för de berörda medborgarna. Se hur snabbt och enkelt Ni kan få ut information till hushållen.

Elnät

Se hur vi kan hjälpa energibolag med distribution av information vid systemfel, underhåll, avbrott m.m.

Bostadsbolag

Läs om vad vi kan göra för att förbättra servicen för bostadsbolag, bostadsföreningar m.m.

Renhållning

Se vad vi kan göra för att stärka kommunikationen mellan medborgare och renhållningsbolag.

Annan

Vi hjälper en handfull andra branscher att kommunicera och vi letar alltid efter nya utmaningar. Kontakta oss för att diskutera möjligheterna.

Kommun

En effektiv och serviceinriktad kommun återspeglas i kontakten med medborgarna och deras deltagande i projekt och det dagliga arbetet som direkt påverkar medborgarna. Med många ansvarsområden och skyldigheter krävs det ofta omfattande eller begränsad distribution av meddelanden och servicemeddelanden.

Vägarbete och drift

Asfaltering och annat underhåll har en stor inverkan på människors vardag. SMS-Service olika urvalsmetoder gör det enkelt att informera specifika gator eller hushåll. Ingen kontaktinformation krävs.

Arrangemang och stadsliv

Begränsa klagomål vid oväsen och informera om ändrade väg rutter p.g.a. begränsad framkomlighet vid stora publika evenemang. Med SMS-Service är det lätt att välja ut ett begränsat geografiskt område som kommer att påverkas och därmed informera alla dessa hushåll.

Intern kommunikation

Med SMS-Service interna mottagarelistor är det lätt att förmedla budskap, arbetsuppgifter och krisinformation till specifika avdelningar eller personer.

Fjärrvärme

 

Vid stängning av fjärrvärme eller låg verkningsgrad på värmen är det viktigt med en nära kontakt med konsumenten. Undvika klagomål och frustration genom att hålla hushållen informerade om de planerade rörledningsarbete, skada på vattenledningar eller låg värme i hushållet.


Mätaravläsning

En vänlig påminnelse eller en påminnelse för avläsning av värmemätare är enkelt och snabbt med SMS-Service. Din kunddatabas integreras sömlöst med SMS-Service.

 

Driftstörningar

Med SMS-Service kan dina meddelanden enkelt integreras med din webbplats och Facebook.

 

 

 

 

Energibolag


Drift och informationsflöde

Vid en störningar kan du underrätta de berörda medborgare direkt via SMS-Direkt.se och samtidigt publicera meddelandet på din hemsida eller Facebook.


Status och process

Med SMS-Direkt.se's statusfunktion kan du få en överblick av vilka hushåll som har drabbats av driftstörningar via en karta och vilka hushåll som mottagit driftmeddelande.

Vatten och avlopp


Kontakt med konsumenten

Vid föroreningar av dricksvattnet eller driftstörningar är det viktigt med en nära kontakt med konsumenterna. Brist på vatten är ofta en frustrerande situation som leder till många klagomål. Detta kan undvikas genom att hålla hushållen informerade om de planerade rörledningsarbeten eller skador på vattenledningar.

 

  

  

 


Val av drabbat område

Via SMS-Service olika urvalsmetoder av adresser är det lätt att precisera sin information till lämpliga konsumenter och hushåll, t.ex. vid ett lokalt fel av vattenförsörjningen.

   

 

Dokumentation avoperationen

Med SMS-Service kan du dokumentera var, när och hur länge specifika områden eller hushåll har påverkats av funktionsstörningar i enlighet med lagstiftningen.

ElnätGatlyktor och felmeddelande

Engagerade medborgare rapporterar om felet. Med SMS Direkt.se's felmeddelandesystem är det lätt att hantera defekta lyktstolpar och distribuera denna information till berörda personer.Elnät och hushåll

Med komplexa kraftnät kan det vara tidskrävande att identifiera vilka hushåll som är utan ström om t.ex. en viss nätstation inte fungerar. SMS-Direkt.se grupperar din kundbas med elnät, nätstationer och kabelskåp. Detta säkerställer att rätt personer får meddelande om driftstörningar.

 

Bostadsbolag


Som bostadsbolag är det viktigt att ha en nära kontakt med de boende - både administration och vaktmästare. Traditionell kommunikation såsom brev och anteckningar är tidskrävande och ineffektiva. SMS-Service gör det lätt att skicka information och enkelt att dokumentera och ge en översikt över vilka som har mottagit ett meddelande och vice versa.

 

Exempel på information

  • Fönsterputsning.
  • Hantverkares åtkomst.
  • Flyttbesiktning av lägenhet.
  • Sanering, möten och renovering.

 

      

Renhållning


Avfallshantering och schemaläggning

Vid tömning av avfall, skrymmande avfall osv. kan meddelande till medborgare eller vaktmästare sparar tid och frustration. Med SMS-Service kan du enkelt schemalägga regelbundna sändningar av meddelande varje dag, vecka efter vecka och månad för månad.  

 

 

 

Annan bransch

Vi hjälper en handfull andra branscher att kommunicera med konsumenter och medborgare och vi letar alltid efter nya utmaningar. Kontakta oss för att diskutera möjligheterna.

Andra branscher vi arbetar med är t.ex. sotare, hamnar, entreprenörer, kabel-tv och politiska organisationer för att nämna några.