Blue Idea

Blixtsnabb information till utvalda adresser

På Blue Idea hjälper vi kommuner, kommunala bolag och bostadsbolag att hålla en hög servicenivå – även i kritiska situationer. Vi har utvecklat SMS-Service så att du enkelt och effektivt kan skicka viktig information till utvalda adresser.

Blue Idea - Forsyningsselskaber

Försörjningssektorn

Skicka riktade och effektiva driftmeddelanden till användarna.

Blue Idea - Kommuner

Samhällsnyttig information

Håll kommuninvånarna uppdaterade om viktiga incidenter och händelser.

Blue Idea - Boligselskaber

Bostadsbolag

Skicka relevant och praktisk information till boende och vicevärdar.

Blue Ideas 10 års jubilæum

Om blue idea

Hög servicenivå i krissituationer

Blue Idea är Nordens ledande leverantör av SMS-tjänst. SMS-Service finns idag i över 140 svenska kommuner eller kommunala bolag och används flitigt för att säkerställa en god kommunikation och service till kommuninvånare. 

Vi är måna om att vara en pålitlig, närvarande och tillgänglig samarbetspartner. För oss handlar det om att erbjuda dig den bästa servicen så att du i din tur kan erbjuda dina kunder den bästa servicen.

Det säger våra kunder

Vill du få en introduktion till SMS-Service?

På Blue Idea är vi redo att hjälpa dig och ditt team.

Hämta GDPR-material

Många tack för ditt intresse!